Aktivlərin bütün növləri üzrə kompleks qiymətləndirmə və müştərilərə lazımi məsləhətlərin verilməsi

Ədalətli dəyər

Girovun qiymətləndirilməsi

Daşınmaz əmlakın və torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsi

Nəqliyyat vasitələrinin, avadanlıq və qurğuların qiymətləndirilməsi

Əmlaka dəyən zərərin qiymətləndirilməsi

Biznesə dəyən zərərin qiymətləndirilməsi

Biznesin qiymətləndirilməsi

İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi

İntelektual mülkiyyətin qiymətləndirilməsi

Fiziki şəxslər

ipoteka krediti almaq üçün mənzillərin qiymətləndirilməsi

1

Kommersiya təşkilatları

mal qalıqlarının və daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi

2

Dövlət təşkilatları

mühasibat uçotu məqsədləri üçün əmlakın balans dəyərinin müəyyən edilməsi

3