“MAK Consultancy Baku Ltd"

“MAK Consultancy Baku Ltd" şirkəti Azərbaycanda bir sıra dövlət və özəl təşkilatlara qiymətləndirmə xidməti göstərir. Müəssisənin xidmətlərindən istifadə etmiş dövlət təşkilatları sırasında Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi, İpoteka Fondu, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti və məhkəmələr vardır. Bundan əlavə, “MAK Consultancy Baku Ltd" şirkətinin qiymətləndirmə xidmətlərindən «AKKORD» Şirkətlər Qrupu, «MKT», «LUKОYL-Azərbaycan», «AZЕL», «ЕURОPIAN TОBACCО», «AZЕRSUN HОLDINQ», «QОRQUD HОLDINQ», «BISMAK», «MILK Pro» MMC, «Toyota Bakı Mərkəzi», «Mc.Donalds» və s. özəl şirkətlər istifadə еdirlər.

Hal-hazırda Azərbaycanda Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının dəstəyi ilə qiymətləndiricilərin Beynəlxalq Qiymətləndirmə Standartlarına uyğun sertifikatlaşdırılması prosesi gedir. Bu günə qədər Beynəlxalq Standartlara uyğunluq sertifikatını yalnız 14 şəxs ala bilmişdir. Şirkətin ekspertlərindən üçü Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin müvafiq sertifikatını almışlar.

Şirkətin qiymətləndirmə xidmətləri üzrə müştəri profili:

Banklar və lizinq şirkətləri

Sığorta şirkətləri

Sənaye və tikinti müəssisələri

Fiziki şəxslər

ipoteka krediti almaq üçün mənzillərin qiymətləndirilməsi

1

Kommersiya təşkilatları

mal qalıqlarının və daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi

2

Dövlət təşkilatları

mühasibat uçotu məqsədləri üçün əmlakın balans dəyərinin müəyyən edilməsi

3

Flag Counter